Permohonan Keahlian Usahawan Tani
Syarat-syarat

  • Terbuka kepada usahawan Industri Asas Tani (IAT) dan Asas Tani (AT) sahaja.
  • Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
  • Lokasi peniagaan mestilah berada di Kawasan Muda.