Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
Muda Agricultural Development Authority

 

Permohonan Keahlian Pertubuhan Peladang Kawasan

Syarat-syarat

  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganegara Malaysia
  • Bermastautin dalam kawasan pengendalian PPK
  • Mengambil bahagian dalam pengeluaran pertanian/ternakan atau
  • Mendapat pendapatan daripada aktiviti pertanian/ternakan atau
  • Menguasai mana-mana daripada faktor-faktor pertanian dan ternakan.
     

[ Bantuan untuk Permohonan Keahlian dan Semakan Permohonan ]